C.B.S. Het Kompas

Pestprotocol

Ieder kind moet zich veilig voelen op en rond de school, zodat hij/zij zich optimaal kan ontwikkelen.
Op onze school werken we met vier basisregels, waar alle andere regels uit voortvloeien.
1. We zijn lief, aardig en beleefd tegen iedereen.
2. We gaan voorzichtig, veilig en zorgzaam om met alle materialen. We ruimen deze ook weer netjes op.
3. De school is binnen een wandelgebied. Bij buiten spelen hoeft dat niet.
4. Ruzies lossen we pratend op. Komen we er niet uit dan gaan we naar de juf of de meester.

Meestal gaat het goed, maar soms niet. Voor die gevallen is er een pestprotocol opgesteld, zodat een ieder weet wat de procedures zijn en wat wij van elkaar kunnen verwachten. We willen dat op onze school een ieder zich gewaardeerd weet en veilig voelt. Ieder gezin krijgt bij inschrijving een volledig exemplaar mee naar huis. Jaarlijks aan het begin van het schooljaar worden de regels en het protocol met elkaar besproken in de klassen en ondertekenen de kinderen vanaf groep 4 en de ouder/verzorger het pestprotocol en het internetprotocol. Samen, ouders en school, kunnen we een veilige school houden voor onze kinderen. Voor het volledige protocol kunt u hier klikken.

 


 

                                          
 
 
                                                             VVE activiteit met andere basisscholen en de voorscholen.