C.B.S. Het Kompas

Schooltijden

Schooltijden:
groepen 1 en 2:
08.30-12.00 uur
13.15-15.15 uur
woensdag vrij

groepen 3 t/m 8:
08.30-12.00 uur
13.15-15.15 uur
woensdag;
groepen 3 t/m 8: 08.30-12.15 uur
 

 

 

Vakantierooster 2018-2019

 

 

 

Studiedag kinderen vrij

14-09

herfst

15-10 t/m 19-10

Dankdag

21-11

Kerst

21-12 t/m 04-01

Biddag

27-02

voorjaar

04-03 t/m 08-03

Goede Vrijdag en Pasen

meivakantie incl. Koningsdag

19-04 t/m 03-05

Studiedag

20-05-2018

Hemelvaartsvakantie

30-05 t/m 31-05

Studiedag VPCO breed

07-06

Pinksteren

10-06

Vrij voor leerlingen

05-07

zomer

08-07 t/m 16-08

 

 

 

Vakantierooster 2019-2020

 

 

 

Studiedag

 

Herfst

14-10 t/m 18-10

Dankdag

20-11

Middag vrij

20-12

Kerst

23-12 t/m 03-01

Voorjaar (inclusief Biddag)

24-02 t/m 28-02

Biddag

 

Goede Vrijdag en Pasen

10-04 t/m 13-04

Meivakantie incl. Koningsdag, 4 en 5 mei

20-04 t/m 05-05

Studiedag

 

Hemelvaartsvakantie

21-05 t/m 22-05

Studiedag VPCO breed

29-05

Pinksteren

01-06

Studiedag

10-07

Zomer

13-07 t/m 21-08

 

 

 

 

Buiten de vakanties mag geen verlof gegeven worden. Hier zijn enkele uitzonderingen op.
Informatie kunt u vinden in de schoolgids en in de brochure bureau leerplicht. Klik hier voor het aanvraagformulier extra verlof en/of het formulier voor de werkgeversverklaring en/of de brochure van de leerplichtambtenaar.