C.B.S. Het Kompas

Projecten

 

Wij gaan dit schooljaar verder met het werken volgens de werkwijze van VierKeerWijzer. Dat is via projectmatig onderwijs de leerstof voor de zaakvakken    (geschiedenis, aardrijkskunde, biologie) aanbieden.  Wij doen dit jaar zes- acht projecten. Wij  volgen hier ook een cursus voor; er zijn hier twee studiedagen voor ingepland.

 

V = Vragen.  Er worden vijf leervragen gegeven waarop de leerlingen het antwoord weten aan het einde van het project. 

I = Ik.   De leerlingen mogen ook zelf aangeven wat ze binnen het onderwerp willen leren over dit onderwerp.

E = Experimenteren en onderzoeken.  Aan de hand van kaarten en eigen onderzoek gaan de kinderen vanuit hun eigen voorkeursintelligentie op zoek naar antwoorden.  

R = Resultaat.  Aan het einde van het project kennen de kinderen de antwoorden op de vijf vragen. 

Tussendoor presenteren de kinderen wat ze geleerd, gemaakt, ontdekt hebben over de intelligentiekaarten en /of over hun eigen leervragen aan de klas.

Dit is boeidend onderwijs!