C.B.S. Het Kompas

Contact

 

CBS Het Kompas
Steintjeskreek 2
4675 RZ Anna Jacobapolder
0167-573173
cbshetkompas@vpcotholen.nl

 

Contactgegevens:
Directeur CBS Het Kompas: 
Mevr. Cokky Schults - van Goch
Tel.: 0167-573173 (school)
c.schults@vpcotholen.nl

Internbegeleider CBS Het Kompas:
Mevr. Adrianne Neele
a.neele@vpcotholen.nl

Voorzitter College van Bestuur:
Dhr. M. v.d. Kooij
bestuur@vpcotholen.nl

 

 

                                                          Opdrachten voor ouders bij tentoonstelling project VierKeerWijzer